Hieronder vindt u informatie over de volgende stoornissen:

 Stemstoornissen:              - een zwakke stem                                                

                                            - heesheid

                                            - keelklachten bij intensief stemgebruik       

                                                            Stephanie - Web2.jpg

Gehoorstoornissen:             -  aangeboren slechthorendheid              

                                              - verworven slechthorendheid

                                              - middenoorontsteking

                                              - doofheid op latere leeftijd

                                                            Stephanie - Web.jpg

Eet- en drinkstoornissen:       - eet- en drinkstoornissen         

                                                 - psychomotore retardatie

                                                 - slikstoornissen

                                                 - afwijkende mondgewoontes

                                                                     thijsIMG_6861.JPG

 

Taalstoornissen:                     vertraagde spraaktaalontwikkeling                                                                                                                                                                                                                                  

                                               - meertaligheid

                                                                                          Tom - Web2.jpg

Spraakstoornissen:          - vertraagde spraaktaalontwikkeling 

                                           - nasaliteitsstoornis

                                           - slissen en lispelen

                                           - stotteren

                                           - broddelen

                                           - verbale ontwikkelingsdyspraxie   

               

                                                                               meisje.jpg