BELANGRIJKE INFORMATIE OVER ZORGVERZEKERINGEN

Voor 2018 heb ik  contracten afgesloten met Zilveren Kruis(Achmea), VGZ, CZ/DeltaLoydd/Ohra en DSW/ASR. Als u bij een van deze zorgverzekeraars bent verzekerd wordt de logopedische behandeling direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

Indien u bij een andere zorgverzekeraar een restitutie-polis heeft, heeft u recht op volledige vergoeding van het door mij gedeclareerde tarief. Indien u bij een andere zorgverzekeraar een natura-polis heeft, kan het zijn dat u geen volledige vergoeding krijgt. Informeert u hiervoor bij uw zorgverzekering. Over de vergoeding van zgn. ongecontracteerde zorg schrijft de NVLF het volgende op haar website:

 

De actiegroep ‘Logopedisten in Actie’ biedt morgen, dinsdag 25 september 2018, een petitie aan, aan de tweede kamer. De maat voor de Nederlandse logopedisten is vol. Er is sprake van onderwaardering van het vak logopedie die zich uit in achterblijvende tarieven. Het gemiddelde tarief ligt 25 procent lager dan het tarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit voor de invoering van vrije prijzen redelijk achtte. Daarnaast hebben logopedisten te maken met een sterk toegenomen werkdruk door administratieve belasting en kampt de helft van de bestaande praktijken met wachtlijsten.

factsheet logopedie.PNG

Het initiatief voor deze actie is genomen door twee logopedisten, die veel steun hebben ontvangen vanuit de beroepsgroep. Ze hebben een oproep gedaan om in actie te komen, ruim 400 logopedisten hebben laten weten morgen naar Den Haag af te reizen.

Wachtlijsten
Beroepsvereniging NVLF herkent en erkent de zorgen en klachten van de logopedisten en noemt de situatie schrijnend. Overal in het land ontstaan wachtlijsten en de animo voor het vak is dalend. Terwijl de behoefte aan logopedisten toeneemt, onder meer om taal- en ontwikkelingsproblemen vroegtijdig op te sporen en bij te dragen aan een hogere kwaliteit van leven van zieken en ouderen. Logopedie wordt ook preventief ingezet, hiermee voorkom je kosten elders in de zorg

 

Cliëntentevredenheidsonderzoek

Vanaf 2016 wordt het cliënten-tevredenheidsonderzoek niet meer door de praktijk zelf, maar door CTO-Logo uitgevoerd.

    De praktijk is in 2017 beoordeeld met een 8,6
    een greep uit de reacties:

  • Ze is een zeer betrokken logopediste! Voor ons kind was het altijd een uitje!

  • We zijn uitstekend geholpen.

  • Prima zorg verleend