Taalstimulering voor en door Ouders

 Voor wie is deze cursus bedoeld?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Deze cursus is bedoeld voor ouders van (jonge) kinderen die in hun taalontwikkeling bedreigd zijn. Wanneer een  kind erg jong is of wanneer de taalachterstand nog niet heel duidelijk is wordt vaak geadviseerd af te wachten of er spontane inhaal plaatsvindt. Om de ouders te helpen deze spontane inhaal te stimuleren en geen kostbare tijd in de taalgevoelige periode verloren te laten gaan is deze cursus een goed hulpmiddel. Is de achterstand  in de taalontwikkeling groot of  is de taalontwikkeling sterk afwijkend van wat men mag verwachten gezien de leeftijd van het kind, dan is taaltherapie bij een logopedist geïndiceerd. De CB-arts kan u hierin adviseren.

Wat houdt deze cursus in?

In deze cursus krijgt u als ouders adviezen en richtlijnen om uw kind zelf te stimuleren in de taalontwikkeling, o.a. met behulp van TOLK. TOLK richt zich op de preventie en vroege interventie bij taalleerproblemen en maakt ouders partner in de aanpak van taalachterstand. TOLK maakt gebruik van film om ouders te laten zien en horen hoe zij op een goede manier met hun kind in gesprek kunnen gaan. Er is bewust voor gekozen om in de films gebruik te maken van ouders uit verschillende culturen. De thema’s sluiten aan bij wat thuis dagelijks aan de orde is. U worden hierdoor in staat gesteld zelf aan de slag te  gaan. De adviezen die in deze cursus gegeven worden zijn algemeen, dat wil zeggen dat ze niet zijn toegespitst op specifieke taalproblemen van individuele kinderen. De cursus kan daarom nooit taaltherapie bij een logopedist vervangen. Uiteraard is er wel ruimte voor vragen van de deelnemende ouders. Per cursusavond wordt één thema uitgewerkt. 

Praktische informatie

De cursus wordt gegeven in het gebouw van het CJG aan de Kruidentuin in  Barendrecht, van 20.00 tot 22.00 uur. U kunt één of meerdere avonden komen. Per avond kunnen minimaal 8  en maximaal 12 personen deelnemen. De kosten per avond bedragen € 20,00  per persoon of € 30,- per ouderpaar.  (Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.)

De cursus gaat alleen door bij voldoende inschrijvingen.

U kunt zich aanmelden via het contactformulier van de website.