Kwaliteitstoets Logopedie

Vanaf de zomer van 2014 is het mogelijk een logopediepraktijk te laten toetsen volgens de Kwaliteitstoets Logopedie. De meeste zorgverzekeraars bieden in hun contracten een geringe verhoging van de tarieven indien een praktijk heeft voldaan aan deze Kwaliteitstoets Logopedie.

Voor kleinere paktijken (zoals mijn praktijk) weegt deze verhoging van het tarief echter  niet op tegen de kosten van het laten toetsen van de praktijk. Deze toets moet bovendien iedere 2 jaar herhaald worden om voor het hogere tarief in aanmerking te blijven komen. Daarom heb ik besloten mijn praktijk op dit moment nog niet te laten toetsen.