Welkom bij Kinderlogopediepraktijk A.I.E. van de Griend.

Deze logopediepraktijk is gespecialiseerd in het behandelen van alle logopedische stoornissen bij kinderen: voedingsproblemen, problemen met de mondmotoriek, articulatieproblemen, spraaktaalproblemen, stemproblemen, gehoorproblemen en stotteren.

De onderzoeken en behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket van de Zorgverzekering. Wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee een contract is afgesloten, hoeft u zelf niets bij te betalen.

Logopedie is direct toegankelijk. Dat wil zeggen, dat het niet verplicht is om een verwijzing van een arts te hebben. Logopedie zonder verwijzing van een arts wordt echter niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Zie ook Directe toegankelijkheid Logopedie.

Bij het eerste bezoek dient u het pasje van de ziektekostenverzekeraar en een legitimatiebewijs van uw kind mee te brengen.

Vanwege praktijksluiting per 01-01-2023 en de wachtlijst die er op dit moment nog is, worden er vanaf heden geen nieuwe patiënten meer aangenomen (zie praktijknieuws).